Αναβολή μαθήματος Ε΄ εξαμήνου : Αυτοματοποίηση Βιβλιοθηκών

Έναρξη Οκτώβριος 23, 2014 - Τερματισμός Νοέμβριος 23, 2014 Έληξε

Αναβολή μαθήματος Ε΄ εξαμήνου : Αυτοματοποίηση Βιβλιοθηκών

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 23/10/2014
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Το μάθημα του κ.Μ.Πούλου "Αυτοματοποίηση Βιβλιοθηκών ", Ε΄ εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο 24/10/2014.
Από την Γραμματεία του Τμήματος