Ανακοίνωση αναβολής του μαθήματος Αγγλικά Ι

Έναρξη Οκτώβριος 22, 2014 - Τερματισμός Νοέμβριος 22, 2014 Έληξε

Ανακοίνωση αναβολής του μαθήματος Αγγλικά Ι

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 22/10/2014
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
"Τo μάθημα του κ. Νικολάου (Αγγλικά Ι) δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, λόγω συμμετοχής του σε συνέδριο στο εξωτερικό."
Από την Γραμματεία του Τμήματος