Ανακοίνωση για την προθεσμία δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο ακ.έτους 2014-2015

Έναρξη Οκτώβριος 16, 2014 - Τερματισμός Ιανουάριος 30, 2015 Έληξε

Ανακοίνωση για την προθεσμία δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο ακ.έτους 2014-2015

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 17/10/2014
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015.
Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014 και θα ολοκληρωθούν την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014.
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων
στο οικείο Τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για
τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στην δήλωση μαθημάτων τους.
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που
έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι
πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά
συγγράμματα.
Από την Γραμματεία του Τμήματος