Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιο/νομίας και Μουσειολογίας

Έναρξη Σεπτέμβριος 22, 2017 - Τερματισμός Οκτώβριος 22, 2017

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιο/νομίας και Μουσειολογίας

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα των Σχολών του Ιονίου Πανεπιστημίου

Έναρξη Σεπτέμβριος 15, 2017 - Τερματισμός Οκτώβριος 30, 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ:A) ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Β) ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-12-2017 ΕΩΣ 30-11-2020

Επείγουσα ανακοίνωση για τους υποψηφίους στο ΠΜΣ και τους υποψηφίους των κατατακτηρίων εξ. 2017-18 / Επιστροφή βιβλίου Γ.Μπώκου

Έναρξη Σεπτέμβριος 13, 2017 - Τερματισμός Οκτώβριος 13, 2017

Ανακοίνωση για τους υποψηφίους στο ΠΜΣ 2017-2018 και τους υποψηφίους των κατατακτηρίων εξετάσεων / Επιστροφή βιβλίου Γ.Μπώκου

Eκπαιδευτικό Σεμινάριο : "Αρχειακά Μεταδεδομένα: Πρότυπα και Διαχείριση στον Παγκόσμιο Ιστό"

Έναρξη Σεπτέμβριος 12, 2017 - Τερματισμός Οκτώβριος 12, 2017

Αρχειακά Μεταδεδομένα: Πρότυπα και Διαχείριση στον Παγκόσμιο Ιστό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στο πλαίσιο του 21st International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries.

Πρόγραμμα εισαγωγικών εξετάσεων ΠΜΣ ακ.έτους 2017-2018 "Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες"

Έναρξη Σεπτέμβριος 6, 2017 - Τερματισμός Οκτώβριος 6, 2017

Πρόγραμμα εισαγωγικών εξετάσεων ΠΜΣ του Τμήματος Αρχεονομίας, Βιβλιο/νομίας και Μουσειολογίας, ακ.έτους 2017-2018 "Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες"

Δηλώσεις θεμάτων διπλωματικών εργασιών ΠΜΣ ακ.έτους 2016-2017/Προθεσμία

Έναρξη Σεπτέμβριος 1, 2017 - Τερματισμός Οκτώβριος 1, 2017

Δηλώσεις θεμάτων διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του ΠΜΣ ακ.έτους 2016-2017/Προθεσμία

Διευκρινιστική ανακοίνωση για τους υποψηφίους του ΠΜΣ 2017-18 που αφορά στην ύλη των εισαγωγικών εξετάσεων

Έναρξη Σεπτέμβριος 3, 2017 - Τερματισμός Οκτώβριος 3, 2017

Διευκρινιστική ανακοίνωση για τους υποψηφίους του ΠΜΣ 2017-18 που αφορά στην ύλη των εισαγωγικών εξετάσεων

"Αγάπη και μνήμη Γιάννη Παπαδάκη"

Έναρξη Σεπτέμβριος 1, 2017 - Τερματισμός Οκτώβριος 1, 2017

Αγάπη και μνήμη Γιάννη Παπαδάκη. Επικήδειος λόγος από τον Eπίκ. Καθ. Γεώργιο Παπαϊωάννου εκ μέρους του Τμήματος.

Aνακοίνωση των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΤΑΒΜ για την ξαφνική απώλεια του Επ.Καθηγητή Γιάννη Παπαδάκη

Έναρξη Σεπτέμβριος 1, 2017 - Τερματισμός Οκτώβριος 1, 2017

Aνακοίνωση των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΤΑΒΜ για την ξαφνική απώλεια του Επ.Καθηγητή Γιάννη Παπαδάκη

Ανακοίνωση του ΤΑΒΜ για την ξαφνική απώλεια του φίλου και συναδέλφου Γιάννη Παπαδάκη

Έναρξη Αύγουστος 31, 2017 - Τερματισμός Οκτώβριος 1, 2017

Ανακοίνωση του ΤΑΒΜ για την ξαφνική απώλεια του Επίκουρου Καθηγητή Γιάννη Παπαδάκη