Γραπτή εξέταση (πρόοδος) των μαθημάτων του κ.Δ.Μεταλληνού

Έναρξη Μάιος 22, 2014 - Τερματισμός Ιούνιος 22, 2014 Έληξε

Γραπτή εξέταση (πρόοδος) των μαθημάτων του κ.Δ.Μεταλληνού

Κέρκυρα, 22 Μαΐου 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η γραπτή εξέταση (Πρόοδος) των φοιτητών στα μαθήματα του Δρ. Δημητρίου Μεταλληνού, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Μαΐου 2014, στην αίθουσα 239 του ΤΑΒΜ, ως ακολούθως:
9:30 – 10:30: «Θεσμοί και Διοίκηση του Οθωμανικού Κράτους και του Ελληνισμού».
10:30 – 11:30: «Ιστορία των Επιστημών».
11:30 – 12:30: «Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία».