Συμπληρωματικά μαθήματα κ.Μ. Κολυβά :

Έναρξη Μάιος 1, 2014 - Τερματισμός Ιούνιος 1, 2014 Έληξε

Συμπληρωματικά μαθήματα κ.Μ.Κολυβά :

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφ. : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 30/9/2014
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Συμπληρωματικά μαθήματα κ.Μ.Κολυβά :
Παρασκευή 2/5/2014 και ώρα 3-6 : ΄΄Ελληνική Παλαιογραφία των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Εγγράφων΄΄
Παρασκευή 2/5/2014 και ώρα 6-9 ΄΄ Θεσμοί Διοίκησης του Βενετικού Κράτους και του Ελληνισμού κατά την Περίοδο της Ενετοκρατίας. Παραγωγή Αρχείων.
Από την Γραμματεία του Τμήματος