Αναβολή διάλεξης "Μεταδεδομένα Ψηφιακών Τεκμηρίων" - 30.4.2014

Έναρξη Απρίλιος 30, 2014 - Τερματισμός Μάιος 30, 2014 Έληξε

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ,ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Κέρκυρα, 29/4/2014
ΑΝ Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Η σημερινή (30.4.2014) διάλεξη για το μάθημα "Μεταδεδομένα Ψηφιακών Τεκμηρίων" δεν θα πραγματοποιηθεί.
Η αναπλήρωσή του θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.
Από την Γραμματεία του Τμήματος.

Ο διδάσκων,
Γιάννης Παπαδάκης