Ανακοίνωση αναβολής των μαθημάτων του κ.Παπαϊωάννου λόγω ασθενείας

Έναρξη Φεβρουάριος 23, 2014 - Τερματισμός Μάρτιος 23, 2014 Έληξε

Ανακοίνωση αναβολής των μαθημάτων του κ.Παπαϊωάννου λόγω ασθενείας

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ,ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Κέρκυρα, 24/2/2014
ΑΝ Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Τα μαθήματα του κ.Παπαϊωάννου δεν θα διδαχθούν σήμερα Δευτέρα 24/2/2014 λόγω ασθενείας.Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν κατόπιν συνεννόησης του διδάσκοντος με τους φοιτητές.
Από την Γραμματεία του Τμήματος