Ανακοίνωση αναβολής του μαθήματος του Δ΄ εξαμήνου ΄΄Ανάκτηση Πληροφοριών΄΄

Έναρξη Φεβρουάριος 18, 2014 - Τερματισμός Μάρτιος 18, 2014 Έληξε

Ανακοίνωση αναβολής του μαθήματος του Δ΄ εξαμήνου ΄΄Ανάκτηση Πληροφοριών΄΄

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Κέρκυρα, 18/2/2014
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Το μάθημα της κ.Σ.Στάμου (Δ΄ εξάμηνο) ΄΄Ανάκτηση Πληροφοριών΄΄ που ήταν προγραμματισμένο για σήμερα 18/2/2014 και ώρα 12.00-15.00 δεν θα πραγματοποιηθεί.
Από την Γραμματεία του Τμήματος