ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΔΙΔ. ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Έναρξη Φεβρουάριος 2, 2014 - Τερματισμός Μάρτιος 2, 2014 Έληξε

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΔΙΔ. ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Κέρκυρα, 31/1/2014
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ
ΔΙΔ. ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Κατόπιν ανακοίνωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επισημαίνεται ότι :
οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014.
Από την Γραμματεία του Τμήματος