Ανακοίνωση για τις αιτήσεις πιστοποιητικών χορήγησης στεγαστικού επιδόματος

Έναρξη Ιανουάριος 20, 2014 - Τερματισμός Φεβρουάριος 20, 2014 Έληξε

Ανακοίνωση για τις αιτήσεις πιστοποιητικών χορήγησης στεγαστικού επιδόματος

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Κέρκυρα, 17/1/2014
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Για τις αιτήσεις πιστοποιητικών
χορήγησης στεγαστικού επιδόματος
Οι αιτήσεις για το πιστοποιητικό καλής επίδοσης που θα λαμβάνουν οι φοιτητές για την χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος θα κατατίθενται στην Γραμματεία του Τμήματος και δεν θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
Από την Γραμματεία του Τμήματος