Ανακοίνωση αναβολής του μαθήματος ΄΄Πληροφοριακά Συστήματα Αρχείων, Βιβλιοθηκών και Μουσείων΄΄

Έναρξη Δεκέμβριος 18, 2013 - Τερματισμός Ιανουάριος 18, 2014 Έληξε

Ανακοίνωση αναβολής του μαθήματος ΄΄Πληροφοριακά Συστήματα Αρχείων, Βιβλιοθηκών και Μουσείων΄΄

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ,ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφ.: Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 18/12/2013
ΑΝ Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Το μάθημα του κ.Χ.Παπαθεοδώρου ΄΄Πληροφοριακά Συστήματα Αρχείων, Βιβλιοθηκών και Μουσείων, Ε΄ εξάμηνο΄΄ δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 19/12/2013 λόγω ασθενείας του διδάσκοντος.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος