Αναβολή διάλεξης για το σημερινό μάθημα (4/12/2013) Πηγές Πληροφόρησης ΙΙ

Έναρξη Δεκέμβριος 3, 2013 - Τερματισμός Ιανουάριος 3, 2014 Έληξε

Αναβολή διάλεξης για το σημερινό μάθημα (4/12/2013) Πηγές Πληροφόρησης ΙΙ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ,ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Κέρκυρα, 4/12/2013
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Η διάλεξη που είχε προγραμματιστεί για το μάθημα ΄΄Πηγές Πληροφόρησης ΙΙ΄΄ του Ζ΄ εξαμήνου για σήμερα Τετάρτη 4/12/2013 και ώρα 15.00-18.00 αναβάλλεται.
Θα ακολουθήσει ανακοίνωση απ΄ την Γραμματεία με την αναπλήρωσή της.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος