Ανακοίνωση για τις αναπληρώσεις των μαθημάτων των κ.κ. Π.Κωσταγιόλα και Γ.Παπαϊωάννου ( Γ΄ εξαμήνου)

Έναρξη Δεκέμβριος 1, 2013 - Τερματισμός Ιανουάριος 1, 2014 Έληξε

Ανακοίνωση για τις αναπληρώσεις των μαθημάτων των κ.κ. Π.Κωσταγιόλα και Γ.Παπαϊωάννου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ,ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Κέρκυρα, 3/12/2013
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝ Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Για τις ώρες αναπληρώσεων των κ.κ. Π.Κωσταγιόλα και Γ.Παπαϊωάννου για το Γ΄ εξάμηνο :
Την Πέμπτη 5/12/2013 η αναπλήρωση του μαθήματος του κ.Παπαϊωάννου : Επιμέλεια Μουσειακών Συλλογών Ι θα γίνει από τις 9.00 έως και τις 10.30 το πρωί.
και η αναπλήρωση του μαθήματος του κ.Κωσταγιόλα : Οργάνωση και Διοίκηση Βιβλιοθηκών θα γίνει αμέσως μετά την αναπλήρωση του κ.Παπαϊωάννου, δηλαδή : από τις 10.30 έως και τις 12.00.
Από την Γραμματεία του Τμήματος