Επόμενη διδασκαλία του μαθήματος ΄΄Πληροφορία και Επικοινωνία΄΄

Έναρξη Νοέμβριος 11, 2013 - Τερματισμός Δεκέμβριος 11, 2013 Έληξε

Επόμενη διδασκαλία του μαθήματος ΄΄Πληροφορία και Επικοινωνία΄΄

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 12/11/2013
ΑΝ Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Η επόμενη διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορία και Επικοινωνία (Ζ΄ εξάμηνο) θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως αύριο 13/11/2013 και ώρα 12.00-15.00.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος