Ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ του TABM και του ΤΠ στην Κοσμητεία της ΣΕΠΠ του Ι.Π.

Starting July 2, 2018 - Ending August 2, 2018

AttachmentSize
Πράξη Κοσμήτορα για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Δ.Ε.Π. ΤΑΒΜ και ΤΠ στην Κοσμητεία της ΣΕΠΠ.pdf624.85 KB

«Ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας και του Τμήματος Πληροφορικής στην Κοσμητεία της Σχολής Επι-στήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου»