Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΔΕΠ Τ.Α.Β.Μ. και Τ.Π. στην Κοσμητεία ΣΕΠΠ

Starting June 10, 2018 - Ending July 19, 2018 Expired

AttachmentSize
Απόφαση Κοσμήτορα ανακήρυξης υποψηφίων εκπροσώπων μελών ΔΕΠ ΤΑΒΜ και ΤΠ στην Κοσμητεία ΣΕΠΠ.pdf476.91 KB

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας και του Τμήματος Πληροφορικής στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.