Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του ΤΑΒΜ και του Τμ.Πληροφορικής στην Κοσμητεία της ΣΕΠΠ

Starting June 4, 2018 - Ending July 4, 2018 Expired

AttachmentSize
Προκήρυξη εκλογών - εκπρόσωποι μελών ΔΕΠ - ΤΑΒΜ +ΤΠ στην Κοσμητεία της ΣΕΠΠ_.pdf447.12 KB

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του ΤΑΒΜ και του Τμήματος Πληροφορικής στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής & Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος