Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος "Εκδοτική", για τους φοιτητές επί πτυχίω

Starting June 4, 2018 - Ending July 4, 2018 Expired

Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος "Εκδοτική", για τους φοιτητές επί πτυχίω

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 4/6/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η γραπτή εξέταση του μαθήματος «Εκδοτική» (κα Χριστίνα Μπάνου), Ζ’ εξάμηνο, του παλαιού προγράμματος σπουδών (για τους φοιτητές επί πτυχίω) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13/6/2018, ώρα 11.00-13.00, στην αίθουσα 2.45.
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ