Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος ¨Συστήματα Θεματικής Πρόσβασης" παλαιού και νέου προγράμματος σπουδών

Starting June 4, 2018 - Ending July 4, 2018 Expired

Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος ¨Συστήματα Θεματικής Πρόσβασης" παλαιού και νέου προγράμματος σπουδών

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα,4/6/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Το μάθημα Συστήματα Θεματικής Πρόσβασης και Ανάκτηση Πληροφοριών (ΣΤ & Η εξ.) εξετάζεται με υποχρεωτική (ατομική) απαλλακτική εργασία. Η εκφώνηση της εργασίας έχει αναρτηθεί στο e-class του μαθήματος στον φάκελο Έγγραφα. Ημερομηνία παράδοσης της εργασίας 22/6/2018 Καλη επιτυχία!
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (παλιό πρόγραμμα) Το μάθημα Συστήματα Θεματικής Πρόσβασης για όσους ΔΕΝ έχουν εκπονησει εργασία θα εξεταστεί ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ την Παρασκευή 8/6 μεταξύ 10-11πμ. Όσοι παραδώσετε εργασία θα βαθμολογηθείτε ανάλογα με την επίδοσή σας σε αυτή.
Καλή Επιτυχία!
--
Επίκ. Καθ. Σοφία Στάμου
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Ι.Θεοτόκη 72, 49100, Κέρκυρα
Asst. Prof. Sofia Stamou
Department of Archives, Library Science and Museology Ionian University I.Theotoki 72, 49100, Corfu, Greece Tel. +30 26610 87444