Υπενθύμιση :Ποιοι θεωρούνται επί πτυχίω και ποιοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην διπλή εξεταστική Ιουνίου 2018

Starting June 3, 2018 - Ending July 3, 2018 Expired

Υπενθύμιση :Ποιοι θεωρούνται επί πτυχίω και ποιοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην διπλή εξεταστική Ιουνίου 2018

Δικαίωμα συμμετοχής στην διπλή εξεταστική Ιουνίου 2018, ως επί πτυχίω φοιτητές, έχουν όσοι εισήχθησαν από το έτος 2013 και πριν και έχουν το δικαίωμα να εξεταστούν σε εαρινά αλλά και σε χειμερινά μαθήματα.
Οι επί πτυχίω φοιτητές μπορούν να εξεταστούν στα μαθήματα επιλογής που διδάχθηκαν στο χειμερινό εξάμηνο σπουδών (αφορά στα μαθήματα επιλογής τα οποία δεν υπάρχουν στο πρόγραμμα της εξεταστικής), μετά από συνεννόηση με τον εξεταστή του μαθήματος.
Από την Γραμματεία του Τμήματος