Ενημέρωση για την εξεταστέα ύλη του μαθήματος «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»

Starting May 31, 2018 - Ending July 1, 2018 Expired

Ενημέρωση για την εξεταστέα ύλη του μαθήματος «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ». Η εξέταση θα είναι προφορική

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας, Μουσειολογίας.
Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, εαρινό εξάμηνο.
Μάθημα: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΣΤ’ εξ.)
Διδάσκουσα: Φωτεινή Βενιέρη, fvenieri.cmc@gmail.com
Ανακοίνωση
Ενημερώνονται οι φοιτήτριες/ητές του Τμήματος ότι η εξεταστέα ύλη για το μάθημα «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», το οποίο θα εξεταστεί προφορικά στις εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2018, είναι η εξής:
• Το σύνολο της ύλης που βρίσκεται αναρτημένο στο e-class (Φ. ΒΕΝΙΕΡΗ – Στ. ΒΛΙΖΟΣ).
• Το βιβλίο Π.Α. Μαστραντώνης, Διαχείριση αρχαιολογικών έργων (Αθήνα 2008) Κεφ. Β.2, Β.3.
Η διδάσκουσα
Φωτεινή Βενιέρη