4 προκηρυχθείσες θέσεις για πρακτική άσκηση φοιτητών στην ΕΡΤ

Starting May 24, 2018 - Ending June 30, 2018 Expired

4 προκηρυχθείσες θέσεις για πρακτική άσκηση φοιτητών στην ΕΡΤ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 24/5/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημερώνουμε τους φοιτητές του ΤΑΒΜ που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση το καλοκαίρι του 2018 ότι, η ΕΡΤ έχει ανεβάσει στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» 4 προκηρυχθείσες θέσεις για πρακτική άσκηση φοιτητών.
Τηλέφωνα για επικοινωνία με την ΕΡΤ : 210-6092445, 6066803, 6092360
e-mail : archives@ert.gr
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ