Αναπλήρωση του μαθήματος «Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Πληροφόρησης»

Starting May 21, 2018 - Ending June 21, 2018 Expired

Αναπλήρωση του μαθήματος «Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Πληροφόρησης»

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87418 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 22/5/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αναπλήρωση του μαθήματος «Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Πληροφόρησης» την Πέμπτη 24/05/2018 από 15:00 μέχρι 18:00.
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ