Αναβολή μαθήματος κ.Σ.Βλίζου για σήμερα 22/5/2018

Starting May 22, 2018 - Ending June 22, 2018 Expired

Αναβολή μαθήματος κ.Σ.Βλίζου για σήμερα 22/5/2018

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 22/5/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το μάθημα «Αρχαιολογία και αξιοποίηση πολιτισμικού αγαθού», (υποχρεωτικό) ΣΤ΄ εξαμήνου, αναβάλλεται για σήμερα 22/5/2018. Η ημερομηνία και ώρα αναπλήρωσης του μαθήματος θα ανακοινωθούν σε νεότερη ανακοίνωση.
Από την Γραμματεία του Τμήματος