Μάθημα κ.Χ. Μπάνου "Ιστορία του Βιβλίου και της Τυπογραφίας" στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας

Starting May 17, 2018 - Ending June 17, 2018 Expired

Μάθημα κ.Χ.Μπάνου "Ιστορία του Βιβλίου και της Τυπογραφίας" στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μάθημα της κας Χριστίνας Μπάνου
(«Ιστορία του βιβλίου και της τυπογραφίας»)
στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Το μάθημα της κας Χριστίνας Μπάνου «Ιστορία του βιβλίου και της τυπογραφίας» δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23/5/2018. Μόνο για τη συγκεκριμένη εβδομάδα το μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24/5/2018, ώρα 9.30, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας, στο Παλαιό Φρούριο.
Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες να συγκεντρωθούν στην είσοδο της Δημόσιας Ββλιοθήκης, ώρα 9.20.