Ενημέρωση για τον Α΄ κύκλο της πρακτικής άσκησης

Starting May 13, 2018 - Ending June 13, 2018 Expired

Ενημέρωση για τον Α΄ κύκλο της πρακτικής άσκησης

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 14/5/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
EΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Α΄ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Την Πέμπτη 17/5/2018 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των φοιτητών για τον Α' κύκλο της πρακτικής άσκησης (δικαιολογητικά, προθεσμίες, επιλογή φορέων, κτλ.).
Η ενημέρωση θα γίνει στην αίθ. 2.39 μεταξύ 11:30-12:00πμ.
--
Επίκ. Καθ. Σοφία Στάμου
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ι.Θεοτόκη 72, 49100, Κέρκυρα
Asst. Prof. Sofia Stamou
Department of Archives, Library Science and Museology
Ionian University
I.Theotoki 72, 49100, Corfu, Greece
Tel. +30 26610 87444