Πρόταση συνεργασίας του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. με το Τ.Α.Β.Μ. στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης φοιτητών

Starting May 10, 2018 - Ending June 10, 2018 Expired

AttachmentSize
Πρόταση συνεργασίας Α.Π.Θ. με Ιόνιο Πανεπιστήμιο-ΤΑΒΜ.pdf664.63 KB

Πρόταση συνεργασίας του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. με το Τ.Α.Β.Μ. στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης φοιτητών