Διαλέξεις-μαθήματα στο ΤΑΒΜ της κ.Blanca Rodriguez-Bravo, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, Universidad de Leόn/Ισπανία

Starting May 4, 2018 - Ending June 4, 2018 Expired

«Διαλέξεις- μαθήματα στο ΤΑΒΜ της κας Blanca Rodriguez-Bravo, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, Universidad de Leon, Ισπανία, στο πλαίσιο του προγράμματος Εrasmus+ (κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού)».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1.Διάλεξη της κας Blanca Rodriguez-Bravo,
αναπληρώτριας καθηγήτριας, Universidad de Leόn, Ισπανία
Tη Δευτέρα 14/5/2018, στο πλαίσιο του προγράμματος Εrasmus+ (κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού), θα πραγματοποιηθεί διάλεξη της αναπληρώτριας καθηγήτριας κας Blanca Rodriguez-Bravo, Universidad de Leon, Ισπανία, με τίτλο
«The use of electronic information and its impact in research»
στην Αίθουσα 2.45, ώρα 9:00-12:00
στα μαθήματα «Πληροφοριακή συμπεριφορά και έρευνες χρηστών» του κ. Πέτρου Κωσταγιόλα και «Σύγχρονη Εκδοτική Δραστηριότητα και Επιμέλεια εκδόσεων» της κας Χριστίνας Μπάνου.
Η διάλεξη είναι ανοιχτή σε όλους/ες τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες
2. Διάλεξη της κας Blanca Rodriguez-Bravo,
αναπληρώτριας καθηγήτριας, Universidad de Leόn, Ισπανία
Tην Τρίτη 15/5/2018, στο πλαίσιο του προγράμματος Εrasmus+ (κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού), θα πραγματοποιηθεί διάλεξη της αναπληρώτριας καθηγήτριας κας Blanca Rodriguez-Bravo, Universidad de Leon, Ισπανία, με τίτλο
« The libraries in Spain in the 21st century»
στην Αίθουσα 2.39, ώρα 9.00-12.00
στo μάθημα «Πολιτική Βιβλίου» της κας Xριστίνας Μπάνου και «Εισαγωγή στην οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών πληροφόρησης» του κ. Π. Κωσταγιόλα.
Η διάλεξη είναι ανοιχτή σε όλους/ες τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες

3. Διάλεξη της κας Blanca Rodriguez-Bravo,
αναπληρώτριας καθηγήτριας, Universidad de Leόn, Ισπανία
Tην Τετάρτη 16/5/2018, στο πλαίσιο του προγράμματος Εrasmus+ (κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού), θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή διάλεξη της αναπληρώτριας καθηγήτριας κας Blanca Rodriguez-Bravo, Universidad de Leon, Ισπανία, με τίτλο
«Early Career Researchers as harbingers of change of scientific communication»
στην Αίθουσα 2.39, ώρα 10.00-12.00