Αναπληρώσεις του μαθήματος "Πληροφοριακή Συμπεριφορά και Έρευνες Χρηστών"

Starting May 7, 2018 - Ending June 7, 2018 Expired

Αναπληρώσεις του μαθήματος "Πληροφοριακή Συμπεριφορά και Έρευνες Χρηστών"

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 7/5/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Μάθημα «Πληροφοριακή Συμπεριφορά και Έρευνες Χρηστών» θα αναπληρωθεί τις Παρασκευές 11/05/2018, 18/05/2018 και 25/05/2018 αλλά και 01/06/2018 από 09:00 μέχρι 11:15.
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ