Αναβολή μαθημάτων Γαλλικά ΙΙ και Γαλλικά ΙV για σήμερα 4/5/2018

Starting May 4, 2018 - Ending June 4, 2018 Expired

Αναβολή μαθημάτων Γαλλικά ΙΙ και Γαλλικά ΙV για σήμερα 4/5/2018

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 4/5/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αναβολή μαθημάτων Γαλλικά ΙΙ και Γαλλικά IV
Τα μαθήματα Γαλλικά ΙI και Γαλλικά ΙV δεν θα γίνουν σήμερα λόγω ασθενείας της διδάσκουσας.
Από την Γραμματεία του Τμήματος