Αναβολή μαθήματος κ.Ζαμπακόλα για αυτήν την εβδομάδα λόγω συνεδρίου NETTIES

Starting May 2, 2018 - Ending June 2, 2018 Expired

Αναβολή μαθήματος κ.Ζαμπακόλα για αυτήν την εβδομάδα λόγω συνεδρίου NETTIES

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 2/5/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ κ.Χ.ΖΑΜΠΑΚΟΛΑ
Το επιλεγόμενο μάθημα του Ε΄και Η΄εξαμήνου "Αρχεία Τραπεζικών Οργανισμών, Επιχειρήσεων και Επαγγελματικών Οργανώσεων - Βιομηχανικά Αρχεία" θα αναβληθεί την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018 λόγω διεξαγωγής του Συνεδρίου NETTIES.
Για την αναπλήρωση του μαθήματος καθώς και όσων άλλων έχουν έως τώρα αναβληθεί θα πραγματοποιούνται μαθήματα έως το τέλος Μαΐου και κάθε Πέμπτη 18:00-21:00.
Ο Διδάσκων
Χρήστος Ζαμπακόλας
Μέσω Γραμματείας του ΤΑΒΜ