Συμπληρωματικό μάθημα στο "Δίκαιο της Πληροφορίας Ι" την Παρασκευή 27/4/2018

Starting April 23, 2018 - Ending May 23, 2018 Expired

Συμπληρωματικό μάθημα στο "Δίκαιο της Πληροφορίας Ι"

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 24/4/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συμπληρωματικό μάθημα στο «Δίκαιο της Πληροφορίας Ι» την Παρασκευή 27 Απριλίου και ώρα 6-9 στην αίθουσα 2.39
Από την Γραμματεία του Τμήματος