Ανακοίνωση αναβολής και αναπλήρωσης μαθημάτων του κ.Π.Κωσταγιόλα-OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Starting April 18, 2018 - Ending May 18, 2018 Expired

Ανακοίνωση αναβολής και αναπλήρωσης μαθημάτων του κ.Π.Κωσταγιόλα

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 20/4/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ.Π.ΚΩΣΤΑΓΙΟΛΑ
Η διδασκαλία του μαθήματος «Πληροφοριακή Συμπεριφορά και Έρευνες Χρηστών Υπηρεσιών Πληροφόρησης» Β΄ έτος, αναβάλλεται για την επόμενη Δευτέρα 23/4/2018 καθώς και για την μεθεπόμενη Δευτέρα 30/4/2018.
Θα αναπληρωθούν την Παρασκευή 11/5/2018 και την Παρασκευή 18/5/2018 αντίστοιχα, ώρα 9-12 στην αίθουσα 2.43.
Το μάθημα του Α΄ έτους «Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Πληροφόρησης» αναβάλλεται για την Τρίτη 24/4/2018. Θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.
Από την Γραμματεία του Τμήματος