Ανακοίνωση αναβολής και αναπλήρωσης μαθημάτων της κ.Μπάνου-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Starting April 18, 2018 - Ending May 18, 2018 Expired

Ανακοίνωση αναβολής και αναπλήρωσης μαθημάτων της κ.Μπάνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αναβολή – αναπλήρωση μαθημάτων
της κας Χριστίνας Μπάνου
Τα μαθήματα της κας Χριστίνας Μπάνου δεν θα πραγματοποιηθούν τις ακόλουθες ημερομηνίες, λόγω απουσίας της διδάσκουσας στο εξωτερικό για διδασκαλία. Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν ως εξής:
23/4, «Σύγχρονη Εκδοτική δραστηριότητα και επιμέλεια εκδόσεων», ΣΤ΄ εξάμηνο, κατ. Βιβλιοθηκονομίας. Το μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί και θα αναπληρωθεί την Πέμπτη 17/5, ώρα 9.00-12.00.
24/4, «Πολιτική βιβλίου», ΣΤ΄ εξάμηνο, κατ. Βιβλιοθηκονομίας. Το μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί και θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες.
25/4, «Ιστορία του βιβλίου και της τυπογραφίας», Β΄ εξάμηνο. Το μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί και θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες.
30/4, «Σύγχρονη Εκδοτική δραστηριότητα και επιμέλεια εκδόσεων», ΣΤ΄ εξάμηνο, κατ. Βιβλιοθηκονομίας. Το μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί και θα αναπληρωθεί την Πέμπτη 10/5, ώρα 9.00-12.00.
Από τη Γραμματεία