Ανακοίνωση για την επόμενη διδασκαλία του μαθήματος "Αρχαιολογία και Αξιοποίηση Πολιτισμικού Αγαθού"

Starting April 19, 2018 - Ending May 19, 2018 Expired

Ανακοίνωση για την επόμενη διδασκαλία του μαθήματος "Αρχαιολογία και Αξιοποίηση Πολιτισμικού Αγαθού"

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 19/4/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Τρίτη 24 Απριλίου και ώρα 12:00-15:00, το μάθημα «Αρχαιολογία και αξιοποίηση πολιτισμικού αγαθού» (Υπ. Στ’ εξ.) θα πραγματοποιηθεί στο αρχαιολογικό μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο της Παλαιόπολης (Μον Ρεπό).
Ώρα και σημείο συνάντησης: 12:00 στην είσοδο του μουσείου.
Ο διδάσκων,
Επίκ. Καθ. Σταύρος Βλίζος