Αναβολή μαθημάτων κ.Μ.Πούλου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για αυτήν την εβδομάδα

Starting April 16, 2018 - Ending May 16, 2018 Expired

Αναβολή μαθημάτων κ.Μ.Πούλου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για αυτήν την εβδομάδα

Τα μαθήματα του κ.Μ.Πούλου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αναβάλλονται για αυτήν την εβδομάδα από 16/4 έως και 20/4/2018.
Θα αναπληρωθούν κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ