ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Starting April 16, 2018 - Ending May 16, 2018 Expired

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 23 Απριλίου
Πληροφορίες: http://www.centreforthestudyof.net/2018/03/new-funded-collaborative-phd-...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 23 Απριλίου
Πληροφορίες: http://www.centreforthestudyof.net/2018/03/new-funded-collaborative-phd-...
THE SERPENTINE GALLERIES
‘From Institution to Platform: Organisational Structures and Arts
Practices in Network Cultures’
This is a three-year funded, full-time PhD bursary for a collaborative
doctorate between The Serpentine Galleries and the Centre for the
Study of the Networked Image in the School of Arts and Creative
Industries at London South Bank University.
The Project
The Serpentine Galleries in London is one of the world’s foremost
contemporary art and architecture institutions,which is in the process
of developing a digital strategy within its organisation. One problem
the Serpentine has identified is a lack of capacity for the arts to
influence the direction of new technologies because organisational
networks, through which new ways of thinking about the future of the
arts can travel and flourish, remain nascent. One of the overarching
issues for the research would be to identify the barriers to greater
art and technology cooperation at the institutional level and to
identify practices which could act as catalysts for future cooperation
on an inter-institutional level.
The person appointed will undertake a three year full time research
project, with either a practice-based or discursive methodology
involving fieldwork at the Serpentine Galleries, leading to the
submission of a thesis/portfolio submission in 2021.
The Research
We welcome expressions of interest and proposals from suitably
qualified persons for a research project which supports the
Serpentine’s need to understand how its emerging digital strategy can
learn from the digital strategies pursued in the public arts field
over the last decade and how might it enmesh with and impact upon
public policy and practice. Further we welcome research which asks how
R&D functions within the arts/institutional space, and what are its
precedents in the fields of both art and computer science.
The research is interested in the following questions:
-What might cultural distribution look like within the framework of
digital curatorial practice/production and digital/networked art
practices?
-What does an audience for contemporary art look like in a distributed system?
-What role might artists and cultural practitioners play in the early
stage development of advanced technologies?
Closing Date for Application: 23 April
Interview Dates: 1-3 May
More information can be found on the CSNI website here:
http://www.centreforthestudyof.net/2018/03/new-funded-collaborative-phd-...