Συνάντηση για ενημέρωση φοιτητών του ΤΑΒΜ για το πρόγραμμα σπουδών

Starting March 7, 2018 - Ending April 7, 2018 Expired

Συνάντηση για ενημέρωση φοιτητών του ΤΑΒΜ για το πρόγραμμα σπουδών

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 7/3/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημέρωση φοιτητών του ΤΑΒΜ για το πρόγραμμα σπουδών την Παρασκευή 9/3/2018 και ώρα 11.00 στο εργαστήριο Πληροφορικής .
Από την Γραμματεία του Τμήματος