Αναβολή μαθήματος "Βυζαντινή Διπλωματική" για την Δευτέρα 5 Μαρτίου

Starting February 27, 2018 - Ending March 27, 2018 Expired

Αναβολή μαθήματος "Βυζαντινή Διπλωματική" για την Δευτέρα 5 Μαρτίου

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 27/2/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το μάθημα της κ.Βιχελμίνας Ζάχου «Βυζαντινή Διπλωματική» δεν θα διδαχθεί την Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018. Η αναπλήρωσή του θα γίνει σε συνεννόηση με του φοιτητές.
Από την Γραμματεία του Τμήματος