Πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στο ΤΑΒΜ στο γνωστικό αντικείμενο «Σημασιολογική Επεξεργασία της Πληροφορίας»

Starting February 23, 2018 - Ending June 23, 2018 Expired

AttachmentSize
Πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας -Σημασιολογική Επεξεργασία της Πληροφορίας- 2.pdf270.91 KB

Πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Σημασιολογική Επεξεργασία της Πληροφορίας»