Αναβολή μαθημάτων κ.Μ.Πούλου για σήμερα Τρίτη 20/2/2018

Starting February 20, 2018 - Ending March 20, 2018 Expired

Αναβολή μαθημάτων κ.Μ.Πούλου για σήμερα Τρίτη 20/2/2018

Τα μαθήματα του κ.Πούλου δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα λόγω ασθενείας του διδάσκοντος
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ