Αναβολή μαθήματος "Αρχαιολογία και Αξιοποίηση Πολιτισμικού Αγαθού" για σήμερα 13/2/2018

Starting February 13, 2018 - Ending March 13, 2018 Expired

Αναβολή μαθήματος "Αρχαιολογία και Αξιοποίηση Πολιτισμικού Αγαθού" για σήμερα 13/2/2018

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 13/2/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το μάθημα του κ.Βλίζου «Αρχαιολογία και Αξιοποίηση Πολιτισμικού Αγαθού» δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 13/2/2018.
Από την Γραμματεία του Τμήματος