Ανακοίνωση για τα μαθήματα της κ.Τσιμπίδα Γεωργίας : «ΓΑΛΛΙΚΑ ΙI» ΚΑΙ «ΓΑΛΛΙΚΑ ΙV»

Starting February 12, 2018 - Ending March 12, 2018 Expired

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ. ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, «ΓΑΛΛΙΚΑ ΙI» ΚΑΙ «ΓΑΛΛΙΚΑ ΙV»

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Κέρκυρα, 12/2/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ. ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, «ΓΑΛΛΙΚΑ ΙI» ΚΑΙ «ΓΑΛΛΙΚΑ ΙV»
Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα προαναφερθέντα μαθήματα, παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι τις 9 Μαρτίου 2018 με ένα μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο e-mail της διδάσκουσας, andaugia@yahoo.gr, αναγράφοντας το Ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό Μητρώου τους και τον τίτλο του μαθήματος. Παρακαλούνται επίσης να συμβουλεύονται τακτικά το e-class.
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018.
Η διδάσκουσα μέσω Γραμματείας.
Τσιμπίδα Γεωργία