Έναρξη των μαθημάτων "Ταξινομικά Συστήματα" - Πρώτη Διάλεξη

Starting February 11, 2018 - Ending March 11, 2018 Expired

Έναρξη των μαθημάτων "Ταξινομικά Συστήματα"-Πρώτη διάλεξη

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 12/2/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Η πρώτη διάλεξη στο μάθημα "Ταξινομικά Συστήματα" (Δ' εξ.) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14/2/2018 μεταξύ 10:00-12:00μμ στην αιθ. 2.45
Από την Γραμματεία του Τμήματος