Νέα παράταση προθεσμίας διανομής συγγραμμάτων

Starting February 1, 2018 - Ending March 1, 2018 Expired

Νέα παράταση προθεσμίας διανομής συγγραμμάτων

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 2/2/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας ανανεώνεται η παράταση της διανομής συγγραμμάτων για τους φοιτητές μέχρι και την Τετάρτη, 07 Φεβρουαρίου 2018.
Από την Γραμματεία του Τμήματος