Διευκρινιστική ανακοίνωση για τις εξετάσεις των μαθημάτων "Εικονικά Μουσεία" και "Μουσεία και Νέες Τεχνολογίες"

Starting January 28, 2018 - Ending February 28, 2018 Expired

Διευκρινιστική ανακοίνωση για τις εξετάσεις των μαθημάτων "Εικονικά Μουσεία" και "Μουσεία και Νέες Τεχνολογίες"

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 29/1/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διευκρίνιση για την εξέταση των μαθημάτων
«Εικονικά Μουσεία & Μουσεία και Νέες Τεχνολογίες»
Οι φοιτητές του Ζ΄ εξαμήνου που είναι στην κατεύθυνση «Μουσειολογία» έχουν δικαίωμα να δώσουν το μάθημα «Εικονικά Μουσεία» ως υποχρεωτικό. Οι φοιτητές του Ζ΄ εξαμήνου από άλλες κατευθύνσεις έχουν δικαίωμα να δώσουν το μάθημα «Εικονικά Μουσεία» ως επιλεγόμενο.
Το μάθημα «Μουσεία και Νέες Τεχνολογίες» έχουν δικαίωμα να το δώσουν ως υποχρεωτικό μόνο οι φοιτητές που είναι στο 3ο και 4ο έτος. Σαν επιλεγόμενο έχουν δικαίωμα να το δώσουν οι φοιτητές επί πτυχίω και θα τους αντιστοιχηθεί στο μάθημα «Εικονικά Μουσεία».
Από την Γραμματεία του Τμήματος