Πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου με θητεία στο ΤΑΒΜ/Γνωστικό αντικείμενο : Αρχειονομία

Starting January 24, 2018 - Ending February 24, 2018 Expired

AttachmentSize
Αρχειονομία -Β΄ Συνεδρία -νέο.pdf185.37 KB

Πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχειονομία»