Δύο θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών του ΤΑΒΜ στην Γενεύη

Starting January 24, 2018 - Ending February 24, 2018 Expired

Δύο θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών του ΤΑΒΜ στην Γενεύη

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 24/1/2018
Ανακοίνωση για δύο θέσεις πρακτικής άσκησης στη Γενεύη
Δύο Θέσεις Πρακτικής Άσκησης φοιτητών ή νέων πτυχιούχων Αρχειονομίας στον Ερυθρό Σταυρό στη Γενεύη.
Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης 13 εβδομάδες. 23 Απριλίου - 20 Ιουλίου 2018 ή 30 Απριλίου - 27 Ιουλίου 2018.
Προθεσμία υποβολής αίτησης: 5 φεβρουαρίου 2018
Πληροφορίες: http://www.ifrc.org/en/who-we-are/working-with-us/current-vacancies/job-...
---------- Forwarded message ----------
From: "Grant MITCHELL"
Date: 19 Jan 2018 3:46 PM
Subject: [Ica-l] Archives intern positions (2), Geneva, Switzerland
To: "ica-l@mailman.srv.ualberta.ca"
Cc:
The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
(IFRC) is the world's largest humanitarian organization, with 190 member National Societies.
The IFRC is looking to hire two archival studies students or recent graduates for 13 weeks to work as interns on an archival arrangement and description project in its office in Geneva, Switzerland. The internship will start on April 23rd (end date July 20th) or April 30th (end date July 27th), 2018.
Job Duties and Responsibilities:
- Appraise (in consultation with supervisor) records in storage to determine which should be transferred to the Archives.
- Arrange and describe the records, and enter the descriptions into a database.
- Assess the physical condition of the records and identify those requiring conservation treatment.
- Re-box and re-file the records.
Qualifications:
- Be currently-enrolled in a university or equivalent level archival studies programme, or have graduated recently (normally within 1 year from the date of hiring) from a university or equivalent level archival studies programme.
- Be able to read and write in English
- Be able to read French, as some of the records are only in French.
Remuneration:
- A daily allowance is paid to interns for each day worked at the IFRC
(75 CHF per day worked).
- Costs and arrangements for travel, visas, accommodation, insurance and living expenses are the sole responsibility of interns themselves.
The closing date for applications is February 5th, 2018. The full job posting, and instructions for applying on-line, may be found at:
http://www.ifrc.org/en/who-we-are/working-with-us/current-vacancies/job-...
No response will be given to email messages.
The short-listed candidates will be interviewed by telephone.
Grant Mitchell
Manager, Library and Archives Unit
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ