Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή

Starting January 22, 2018 - Ending March 22, 2018 Expired

AttachmentSize
τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής -Σημασιολογική Επεξεργασία της Πληροφορίας-.pdf351.31 KB

Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Σημασιολογική Επεξεργασία της Πληροφορίας»